Ülke bayraklarının tarihi bir geçmişi, hikayesi ve yaşanmışlıkları olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki bu bayrakların renklerinin nasıl ve hangi olaya göre belirlendiği yani ne gibi bir anlam yüklendiğini neden öğrenmeyelim? Diye düşündüm. Oldukça fazla ülke olduğu için seri şeklinde yazacağım bu içerikleri, genel kültür açısından takip etmenizi öneririm.

Ülke bayraklarının anlamı için; “Bayrak flama! Uygun adım, ileri marş!”

Kuzey Kore Bayrağının Anlamı

Kuzey Kore bayrağı 1948’de kabul edilmiş olup, beyaz çember içinde yer alan kırmızı yıldız; ülkenin yönetim şekli olan Komünizmi, kırmızı zemin; devrimci vatanseverliği, mavi şeritler; bağımsızlık, barış ve kardeşlik için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler de Kore halkının tarih boyunca taşıdığı kültürel bütünlüğü ifade eder.

Kuzey Kore Bayrağı
Kuzey Kore Bayrağı

Lübnan Bayrağının Anlamı

Kırmızı, beyaz, kırmızı üç yatay şeritten oluşan Lübnan bayrağının ortasındaki yeşil renkte; bir Lübnan Sediri tasvir edilmiştir. Bayraktaki kırmızı şeritler; ülkenin bağımsızlığı için savaşanların kanını, beyaz renk; Lübnan dağlarındaki kar ile barışı, sedir ağacı da ebediyeti ve istikrarı temsil eder.

Lübnan Bayrağı
Lübnan Bayrağı

Moğolistan Bayrağının Anlamı

1992 yılından itibaren kullanılan Moğolistan bayrağı; kırmızı, mavi, kırmızı üç dikey şeritten oluşur ve bayrakta Moğolların ulusal amblemi olan Soyombo yer alır. Amblemdeki ateş; refahı ve bolluğu, üç alev; geçmişi, bugünü ve geleceği, güneş ve ay; evreni, uçları aşağı dönük oklar; ülke savunmasını, yatay iki çizgi; dürüstlüğü ve çalışkanlığı, yin-yang sembolü de dünyanın zırt kutupları ile elementleri temsil eder.

Bayraktaki kırmızı renk; sosyalizmi, ilerlemeyi ve özgürlüğü, mavi renk; Moğol halkının özgürlüğüne düşkünlüğünü ve gökyüzünü ifade eder.

Moğolistan Bayrağı
Moğolistan Bayrağı

Nepal Bayrağının Anlamı

Nepal bayrağı; İsviçre, Ohio ve Vatikan ile beraber dikdörtgen şeklinde olmayan dört bayraktan biridir. Bayraktaki kırmızı renk; Rhododendron isimli ulusal çiçekten alınmış olup savaşlarda kazanılan zaferlerle bağımsızlığı ifade eder. Mavi renk; barışı ve huzuru, üzerinde yer alan hilal sarayı ve 12 köşeli güneş de 1951 yılına kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini simgeler. Bayrağa şeklini veren iki uçlu üçgen ise Himalaya Dağlarını belirtir.

Nepal Bayrağı
Nepal Bayrağı

Özbekistan Bayrağının Anlamı

Özbekistan bayrağının anlamıyla birden fazla yorumlama vardır. Birisinde: 12 yıldız; Özbek vilayetlerini, hilal; yenilenmeyi, mavi renk; Türklüğü, beyaz renk; adaleti ve yeşil renk konukseverliği, iki ince kırmızı çizgi de gücü simgeler, denir.

Başka bir yorumda: 12 yıldız; 12 takvim ayını veya burcu, hilal; İslamiyet’i, beyaz renk; ülkenin ana sembolü olan pamuğu ifade eder, denir.

Özbekistan Bayrağı
Özbekistan Bayrağı

Rusya Bayrağının Anlamı

Panslavizm renklerini taşıyan ve Sovyetler Birliği’nin dağılışının ardından kabul edilen Rusya bayrağında: beyaz; asilliği, soyluluğu ve sadakati, mavi; bağlılığı, sadakati, vefayı, namuslu olmayı, dürüstlüğü ve ahlaki temizliği, kırmızı; cesareti, yürekliliği, mertliği ve gönül yüceliğini ifade eder.

Rusya Bayrağı
Rusya Bayrağı

Sri Lanka Bayrağının Anlamı

İki farklı sarı geometrik şekilden oluşan Sri Lanka bayrağının sol tarafındaki şekil; yeşil ve turuncu olmak üzere iki dikey şerit; zemini daha koyu olan sağ tarafındaki şekilde ise, elinde kılıç tutan sarı bir aslan bulunur.

Bayrak 1978’de kabul edilmiştir ve bayraktaki aslan figürü; yüzyıllardır insanlığın kılıç, gücün ve otoritenin simgesidir. Sarı renk; Budizm’i, yeşil renk; ülkedeki Müslümanları, turuncu-sarı şerit; Hinduları ifade eder. Aslanın yer aldığı dörtgenin köşelerinde bulunan Pupil yaprakları da ülkenin çay üreticiliğini simgeler.

Sri Lanka Bayrağı
Sri Lanka Bayrağı

Suriye Bayrağının Anlamı

Pan-Arap renklerinden oluşan Suriye bayrağı, 1982 yılında kabul edilmiştir ve bayraktaki kırmızı renk; hanedanlığı, beyaz renk; barışı, siyah renk; Abbasileri ve Arap halkını, iki yeşil yıldız; Suriye’de yaşayan etnik grupları ve halkı simgeler.

Suriye Bayrağı
Suriye Bayrağı

Suudi Arabistan Bayrağının Anlamı

Yeşil bir zemine sahip olan Suudi Arabistan bayrağının üzerinde Kelime-i Şahadet yazar. Yeşil fon; İslamiyet’i ve ülkeyi yöneten Suud ailesini; kılıç sembolü de kralı, adaleti ve ordunun gücünü belirtir.

Suudi Arabistan Bayrağı
Suudi Arabistan Bayrağı

Tayland Bayrağının Anlamı

1917 yılında kabul edilen Tayland bayrağı; kırmızı, beyaz, mavi, beyaz, kırmızı olmak üzere 5 yatay şeritten oluşur. Dünya’nın en eski bayraklardan biri olan bu bayrakta kırmızı renk; savaşlarda dökülen kanı ve bağımsızlığı, beyaz renk; Budizm’i, sağlığı ve dürüstlüğü, mavi renk; Thai Krallığını simgeler.

Tayland Bayrağı
Tayland Bayrağı

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.