Ülke bayraklarının tarihi bir geçmişi, hikayesi ve yaşanmışlıkları olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki bu bayrakların renklerinin nasıl ve hangi olaya göre belirlendiği yani ne gibi bir anlam yüklendiğini neden öğrenmeyelim? Diye düşündüm. Oldukça fazla ülke olduğu için seri şeklinde yazacağım bu içerikleri, genel kültür açısından takip etmenizi öneririm.

Ülke bayraklarının anlamı için; “Bayrak flama! Uygun adım, ileri marş!”

Güney Kore Bayrağının Anlamı

Güney Kore bayrağı, Tegıki Çosan Krallığı döneminden itibaren kullanılmaktadır. Bayrağın ortasındaki Tegik çember, uyum ve denge oluşturan evrensel güçleri, kırmızı bölüm yang, mavi bölüm yin’dir. Beyaz zemin ise, halkın saflığını ve barışı temsil etmektedir. Bayrağın dört köşesine denk gelen üçlü çizgiler ise karşıtlık ve uyumu anlatır.

Sol üst köşedeki üç çizgi; cennet ve gökyüzü, sağ üst köşedeki üç çizgi; su, sol alt köşedeki üç çizgi; ateş, sağ alt köşedeki üç çizgi; yeryüzüdür.

Güney Kore Bayrağının Anlamı
Güney Kore Bayrağının Anlamı

Gürcistan Bayrağının Anlamı

Gürcistan bayrağı, Ortaçağ’da kullanılan Gürcü Krallığı’nın bayrağıdır. Gül Devrimi sonrasında iktidara gelen Birleşik Ulusal Hareket tarafından yeniden ülkenin bayrağı olarak kabul edilmiştir ve 2004 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Haçla bölünmüş dört tarafında 4 küçük St. George haçı bulunmaktadır.

Gürcistan Bayrağının Anlamı
Gürcistan Bayrağının Anlamı

Hindistan Bayrağının Anlamı

1947 yılında kabul edilen bu bayrakta, turuncu renk; cesaret ve fedakarlığı, beyaz renk; barış ve dürüstlüğü, yeşil renk ise; kahramanlık ve sadakati temsil etmektedir. Çakra sembolü de Budizm inancını ve sonsuz yaşam döngüsünü ifade etmektedir.

Hindistan Bayrağının Anlamı
Hindistan Bayrağının Anlamı

İran Bayrağının Anlamı

İran bayrağının ortasında, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan kuvvet ile metanet anlamına gelen hanedanlık sembolü bulunmaktadır. Bayrakta yeşil renk; İslamiyet’i ve ülkenin İslam ülkesi olduğunu, beyaz renk; saflık ve barışı, kırmızı renk ise; İslam şehitlerini ifade etmektedir.

Beyaz renkli Farsça yazılarda ise; 22 defa Allah büyüktür yazmaktadır. Rakamlar da, 11 Şubat 1972’de gerçekleşen devrim gününü hatırlatma amaçlıdır.

İsrail Bayrağının Anlamı

1948 yılında kabul edilen bayrak, mavi ve beyaz renkler ile Davut Yıldızı’ndan oluşmaktadır. Davut Kalkanı bizi de korusun anlamına gelmektedir.

Bayraktaki mavi yatay ince şeritler; Fırat ve Nil Nehirlerini, beyaz fon; dürüstlük, aydınlık, barış ve masumiyet, mavi renk ise; güven, sadakat, bilgelik, zeka, inanç ve doğruluk kelimeleri ifade etmektedir.

Japonya Bayrağının Anlamı

Japonya bayrağının ortasında yer alan kırmızı daire; güneşi simgeler ve Kendi dilinde ‘Güneşin Kaynağı’ anlamını taşıyan Japonya’da güneş, önemli sembollerden biridir. Beyaz zemin ise; barışı ifade etmektedir.

Japonya Bayrağının Anlamı
Japonya Bayrağının Anlamı

Katar Bayrağının Anlamı

1971 yılında kabul edilen Katar bayrağı, dünyadaki en farklı ölçülere sahip bayraklardan olmakla birlikte yüksekliğinin iki katından fazla genişliğe sahip olan tek bayraktır.

Bayraktaki beyaz renk; barışı ifade eder. Beyaz ve kestane rengi bölümlerin kesiştiği noktada da, on sekiz tane üçgen bulunur.

Katar Bayrağının Anlamı
Katar Bayrağının Anlamı

Kazakistan Bayrağının Anlamı

1992 yılında kabul edilen Kazakistan bayrağının ortasındaki güneş ve güneşin altında uçan kartal figürleri bulunmaktadır. Sol tarafında ise, Altın Ordu Devleti sembolize eden Kazakistan’a özgü geleneksel desenler vardır.

Bayraktaki turkuaz renk; ülkenin bağımsız Türk Devletlerinden biri olduğunu, huzurlu gökyüzünü ve ülkenin barış içinde yaşayışını, altın sarısı ise; hareketi, gelişmeyi ve hayatı ifade etmektedir.

Kanadı açık kartal; özgürlüğü ve bağımsızlığı, bozkır kartalı; devletin gücünü temsil etmektedir. Sol kenardaki koç boynuzu deseni, milli Kazak kültürünü ve altın renkli güneş, huzur ve bereketi gösterir.

Kazakistan Bayrağının Anlamı
Kazakistan Bayrağının Anlamı

Kırgızistan Bayrağının Anlamı

1992 yılında kabul edilen Kırgızistan bayrağında, kızıl fonun ortasında sarı bir güneş yer almaktadır. Güneşin 40 ışını, 40 Kırgız boyunu, güneşin içindeki yolların kesişimi; geleneksel Kırgız çadırlarının üstten görünümünü ve 40 boyun birleşimini temsil edip göstermektedir. Kızıl renk ise; barışı ve dürüstlüğü simgeler.

Kırgızistan Bayrağının Anlamı
Kırgızistan Bayrağının Anlamı

Kuveyt Bayrağının Anlamı

1961 yılında kabul edilen Kuveyt Bayrağı, üç yatay şerit ile sol tarafında bulunan siyah köşeli parçadan oluşmaktadır. Kuveyt bayrağındaki renklerin anlamlarını şair, Safie Al-Deen Al-Hali şöyle açıklamıştır:

Beyaz renk; yaptıklarımız, siyah renk; savaştıklarımız, yeşil renk; topraklarımız, kırmızı renk; kılıçlarımız.

Kuveyt Bayrağının Anlamı
Kuveyt Bayrağının Anlamı

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.