Teknoloji çağında yaşadığımız şu günlerde; insanlar “zaman ve hız” konularında oldukça hassas olmaya başladı. Kimileri için sosyal aktivitelerle uğraşmaya zaman kalmazken kimileri içinse, sosyal aktivitelerle uğraşmak yaşam temposuna ağır kalıyor.

Kitap okuma, araştırma yapma eylemleri; kitap, gazete ve benzeri kaynaklar yerlerini telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlere bıraktı. Yine de, zamanını ve hızını bu eylemleri yerinde yapmaya yönelten insanlar da yok değil. Kütüphaneler, tam da bu insanlara göre uçsuz bucaksız bir evren olma özelliğine sahip.

Dünya’daki En Büyük Kütüphaneler” başlıklı bu yazımda, 500 milyondan fazla esere kapılarını açan kütüphaneleri sizlerle buluşturacağım. Kitaplar evrenine hoş geldiniz!

Kongre Kütüphanesi (ABD)

1800 yılında kurulan Amerika’nın en eski federal kurumu olan bu kütüphanenin koleksiyonunda; 470 dilde 29 milyondan fazla kitap, 58 milyondan fazla el yazması, Gutenberg İncili’nin bulunduğu Kuzey Amerika’nın en büyük kitap koleksiyonu, 1 milyonun üzerinde hükumet belgesi, son 300 yılda dünyada yayınlanan 1 milyon gazete sayısı, 33 bin ciltlenmiş gazete, 500 bin mikrofilm, 6 binin üzerinde karikatür dergisi, 4,8 milyon harita, müzik notaları, filmler ve 2,7 milyon dinleti bulunur.

Britanya Kütüphanesi (İNGİLTERE)

Önemli bir araştırma kütüphanesi olan bu kurum; farklı ülkelere ve dillere ait basılı ya da dijital kitaplar, el yazmaları, dergiler, gazeteler, ses ve müzik kayıtları, videolar, patentler, veritabanları, haritalar, mühürler ve çizimler gibi 170 milyondan fazla ögeye ev sahipliği yapmaktadır. Koleksiyonunda 14 milyondan fazla kitap ve milattan önce iki binlere uzanan birçok el yazması vardır.

New York Halk Kütüphanesi (ABD)

Dünyanın en büyük şehir kütüphanesi olan ve 1985 yılında kurulan New York Halk Kütüphanesi; 55 milyon kitap koleksiyonunu içinde barındırıyor. Binada, 3 araştırma merkezi ve 88 mahalle şubesi bulunuyor ve yılda 17 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kanada Kütüphane ve Arşivleri

Kanada’nın, Birleşik Krallığın himayesinde olduğu 1872 yılında, Dominyon Arşivleri adıyla kurulan ve sonradan adını değiştiren bu kütüphane; 54 milyon parçalık koleksiyonu içinde barındırıp, “şimdiki ve gelecek kuşaklar için Kanada’nın belge mirasının korunması” misyonunu benimseyen tarihi bir yapıdır.

Lenin Kütüphanesi(Leninka) (RUSYA)

Moskova’da yer alan ve Rus Devlet Kütüphanesi olarak bilinen bu kurum, 43 milyon parça kitap ve arşiv malzemesini kucaklıyor. Rusça dili haricinde 247 farklı dilde belge içeren bu kütüphane 1862 yılında kuruldu. Ayrıca, özel harita, müzik, ses kaydı, nadir eser ve bilimsel tez gibi belge ve eşyaları da muhafaza ediyor.

Milli Diet Kütüphanesi (JAPONYA)

Japon İmparatorluk Kütüphanesi’nin mirasçısı olarak 1948 yılında kurulan bu kurum, 41 milyondan fazla esere yer veriyor. Kütüphanenin giriş duvarında Yunanca ve Japonca dillerinde “Hakikat özgürleştirir” cümlesi bulunuyor.

Fransa Milli Kütüphanesi

14. yüzyılda Kral V. George’un Louvre Müzesi’nde kurduğu bir yazma eserleri koleksiyonu olan bu kütüphane, 40 milyondan fazla eserle ziyaretçilerini ağırlıyor. Orta çağ divanlarından şövalye romanlarına, doğu edebiyatından dini yazmalara, antik tarihten bilim tarihine, Pascal, Diderot, Apollinaire, Proust, Colette ve Sartre gibi ses getirmiş edebiyatçıların defter ve el yazıları notlarına, yaklaşık 5 bin Antik Yunan’ın el yazmalarına uzanan bir koleksiyonu var.

Çin Milli Kütüphanesi

1909 yılında reform hareketleriyle Pekin İmparatorluk Kütüphanesi adıyla kurulan bu yapı, Çing Hanedanının 1911 yılında devrilmesiyle Çin Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte 1912’de kapıları açtı.

Çince antika kitaplar ve el yazmaları, Şang hanedanından kalma kemik ve kabuk parçaları gibi mistik bir dünyayı andıran nadir parçalara ev sahipliği yapıyor.

İspanya Milli Kütüphanesi

İspanya ve Latin Amerika’dan, Hint Okyanusu’na uzanan büyük bir coğrafyanın el yazmalarına, basılı eserlerine ve diğer türden kayıtlarına ev sahipliği yapan bu kütüphanede 33 milyondan fazla eser bulunuyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.